Program rekolekcji w 2017 roku

W celu zgłoszenia zamiaru uczestniczenia w wybranych rekolekcjach prosimy o skorzystanie z niniejszego formularza.

 

13-15 października
Sesja weekendowa: „Dziedzictwo świętych Karmelu”
Ze św. Teresą od Jezusa nawodnić ogród swego życia

Często unikamy kontaktu z pismami św. Teresy od Jezusa albo, po rozpoczęciu, szybko się zniechęcamy. Jak czytać św. Teresę od Jezusa tak, by stawało się to „żywą wodą”, nawadniającą ogród naszej duszy?

Prowadzi o. Andrzej Ruszała OCD

10-12 listopada
Sesja weekendowa: „Dziedzictwo świętych Karmelu”
„Gdzie się ukryłeś Umiłowany…?” (Pieśń duchowa)

Choć św. Jan od Krzyża uważany jest za prawdziwego mistrza życia duchowego, to jednak dla wielu prawdziwą trudność stanowi lektura jego pism. Jak zatem czytać św. Jana od Krzyża tak, aby jako przewodnik duchowy prowadził nas do odnalezienia Umiłowanego i zjednoczenia z Nim?

Prowadzi o. Andrzej Ruszała OCD

20-23 listopada
Seria: „Formacja do życia duchowego” – rekolekcje dla kapłanów
„Czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój” (Pwp 10,12)

Rozeznanie duchowe pozwala w praktyce znajdować odpowiedź na powyższe pytanie. Jest ono czymś szczególnie potrzebnym w życiu i posłudze kapłana. Jak ono ma się dokonywać, jakie trudności spotykamy na drodze duchowego rozeznania?

Prowadzi o. Andrzej Ruszała OCD

1-3 grudnia
Weekend pustelniczy

Na wzór Jezusa, który często udawał się na miejsca pustynne, aby w samotności i milczeniu przebywać na modlitwie ze swoim Ojcem, ale także aby walczyć z szatanem (por. Mt 4, 1), weekendy pustelnicze są czasem przeżywanym w oderwaniu od codziennych spraw, w samotności i milczeniu, w osobistym kontakcie ze słowem Bożym i na modlitwie. Jest możliwość codziennej, indywidualnej rozmowy z Ojcem posługującym podczas weekendu pustelniczego.

Towarzyszą duszpasterze Domu Rekolekcyjnego