Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Kim jesteśmy?

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (skrót OCDS od łacińskiej nazwy: Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) w Wadowicach została założona przez św. Rafała Kalinowskiego dnia 21 sierpnia 1893 roku. Jej Patronką jest Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, a Patronem św. Rafał Kalinowski. Obecnie nasza wspólnota liczy 26 osób.

Przynależymy do wielkiej rodziny Karmelu Terezjańskiego. Jesteśmy integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych i podlegamy prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, który swoje zwierzchnictwo wobec nas sprawuje poprzez swojego Delegata. Świecki Zakon jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego, ustanowionego w 1452 roku przez papieża Mikołaja V. Działamy w oparciu o Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Statut Prowincji Krakowskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych oraz Kodeks Prawa Kanonicznego i inne przepisy dotyczące Świeckiego Zakonu.

Charyzmat karmelitański sięga swymi korzeniami Starego Testamentu. Jego tradycję reprezentuje prorok Eliasz, który jest inspiratorem życia w obecności Boga i poszukiwania Go w samotności i milczeniu z żarliwą troską o chwałę Pana.

Do czego dążymy?

Celem Świeckiego Zakonu jest dążenie jego członków do pełnego zjednoczenia z Bogiem w  miłości, w oparciu o duchowość Karmelu Terezjańskiego, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dla realizacji misji Kościoła Katolickiego, Zakonu Karmelitańskiego i  potrzeb świata.

Kto może zostać członkiem wspólnoty?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów  Bosych może zostać praktykujący katolik (kobieta lub mężczyzna), który:
a) ukończył osiemnasty rok życia;
b) jest przekonany o swoim powołaniu przez Boga;
c) ma możliwość pełnego korzystania z życia sakramentalnego;
d) nosi w sobie pragnienie pogłębionego życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej.

Osoby zainteresowane Świeckim Zakonem Karmelitów Bosych, które pragną podjąć formację w jego szeregach pod kierownictwem duchowym ojców karmelitów bosych, zapraszamy serdecznie na nasze spotkania wspólnotowe.

Więcej informacji można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonu lub na stronie internetowej: ocds.org.pl.

Formacja

Formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych ma na celu przygotowanie do życia charyzmatem i duchowością karmelitańską i obejmuje dwa okresy

1. Okres początkowy, trwający zazwyczaj pięć i pół roku, w którym występują etapy: wstępny (6-12 miesięcy), pierwszy (2 lata) i drugi (3 lata).
2. Okres formacji ciągłej.

Nasze spotkania

Spotykamy się w trzecią sobotę miesiąca w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach.

Plan spotkania

9.40 – Jutrznia
10.00 – Eucharystia
11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wewnętrzną
11.40 Spotkanie integracyjne połączone z formacją ciągłą (w salce)

Spotkania w 2019 roku

19 stycznia
16 lutego
16 marca
13 kwietnia
18 maja
15 czerwca
21 września
19 października
16 listopada
21 grudzień

Kontakt

Asystentem (opiekunem duchowym) wspólnoty jest o. Norbert Majchrowski OCD.

Przewodniczącą wspólnoty jest Zofia Mazur. Możesz się z nią skontaktować, pisząc na adres zofia_mazur@op.pl albo dzwoniąc pod numer telefonu 797 384 337.

Odpowiedzialną za formację we wspólnocie jest Teresa Jewuła
(e-mail: wadowice@ocds.org.pl).