Klasztor

Karmelici bosi osiedlili się w Wadowicach w 1890 r. W latach 1897-1899 zbudowali kościół (konsekrowany 27 sierpnia 1899 r. przez biskupa krakowskiego Jana Puzynę) oraz klasztor (początkowo będący wikariatem, a od r. 1903 – przeoratem). Klasztor tworzy wraz z kościołem (Sanktuarium św. Józefa) oraz Domem Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym jeden zespół architektoniczny usytuowany na tak zwanej „Górce”, stanowiąc ważny ośrodek kultu św. Józefa, Matki Bożej Szkaplerznej oraz św. Rafała Kalinowskiego. Jego historia związana jest także z osobą św. Jana Pawła II. Klasztor przynależy do Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych.

Obecnie wspólnota zakonna karmelitów bosych w Wadowicach liczy dziewiętnastu członków, wśród których czternastu jest kapłanami, a pozostałych pięciu to bracia zakonni. Przełożonym wspólnoty jest o. Grzegorz Irzyk, jego zastępcą – o. Norbert Majchrowski.

Zakonnicy pełnią bieżącą posługę duszpasterską w Sanktuarium św. Józefa, a także jako kapelani w pobliskim szpitalu i więzieniu oraz w domach zakonnych sióstr Nazaretanek i Albertynek. Wspierają również duszpastersko, w miarę potrzeby, okoliczne parafie. Poszczególni ojcowie są asystentami wspólnot Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych w Wadowicach, Andrychowie, Raciborzu, Kętach-Podlesiu, Chełmie Śląskim, Lędzinach-Goławcu, Czechowicach-Dziedzicach, a także wielu innych wspólnot i grup duszpasterskich, między innymi: Mężczyzn Świętego Józefa, Domowego Kościoła, Odnowy w Duchu Świętym itp.