Wieczorne adoracje Najświętszego Sakramentu

26.7.2016

W środę, czwartek i piątek (27, 28 i 29 lipca) w godzinach 21.00-24.00 zapraszamy do adorowania w naszej świątyni Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Propozycja jest adresowana do osób, które chcą trwać w skupieniu przeplatanym spokojnym śpiewem kanonów i innych pieśni (w języku polskim, łacińskim i angielskim).

21.00 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu

24.00 – Błogosławieństwo końcowe