Sanktuarium

W dniu 19 marca 2004 r. obraz św. Józefa w naszym kościele w Wadowicach przyozdobiony został szczególnym wotum – Pierścieniem Rybaka Ojca Świętego Jana Pawła II, a kościół Karmelitów Bosych „Na Górce” otrzymał tytuł sanktuarium św. Józefa.

Uroczystościom nałożenia pierścienia i poświęcenia nowej polichromii w odnowionym kościele, jak też nadania tytułu sanktuarium przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, w asyście biskupów: Adama Śmigielskiego (ordynariusza sosnowieckiego), Tadeusza Rakoczego (ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej), Albina Małysiaka (biskupa-seniora archidiecezji krakowskiej) i Piotra Skuchy (pomocniczego biskupa diecezji sosnowieckiej). W uroczystościach brali udział licznie zebrani wierni, nie tylko z okolic Wadowic, ale i z całej Polski, prawie stu kapłanów, z księżmi infułatami z Krakowa – ks. wikariuszem generalnym Janem Zającem i ks. Januszem Bielańskim, proboszczem katedry wawelskiej – z kapłanami różnych diecezji i zakonów, w tym z gośćmi zagranicznymi, między innymi ze Stanów Zjednoczonych, Słowacji, Ukrainy, Hiszpanii.

Ojciec Święty przekazał pierścień i stosowną bullę, w której czytamy między innymi:

Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica.

W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron mojego chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów Bosych „Na Górce”, w którym doznaje czci w obrazie znajdującym się w głównym ołtarzu.

Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za jego opiekę, inspirując się gestem mojego poprzednika bł. Jana XXIII, który w roku inauguracji Soboru Watykańskiego II podarował swój papieski pierścień dla przyozdobienia nim dłoni św. Józefa na obrazie czczonym w kolegiacie w Kaliszu, ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego pontyfikatu pierścień papieski dla podobnego przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim. Dar ten przekazuję na ręce o. prowincjała Szczepana T. Praśkiewicza OCD.

Niechaj ten pierścień, symbol oblubieńczej miłości, jaki zostanie uroczyście nałożony na dłoń św. Józefa w wadowickim obrazie, przypomina Jego czcicielom, że Opiekun Świętej Rodziny to „Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu (…) i był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa. A karmelici bosi, wierni stróże wadowickiego kościoła, przyjmując moją wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat otrzymałem od karmelitańskiej szkoły duchowości, niechaj za przykładem swej św. Matki Teresy od Jezusa kontemplują w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom. Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu oraz swoim czcicielom w wadowickim wizerunku błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Ks. kard. Franciszek Macharski w wygłoszonej homilii powiedział, że pierścień ten nie jest prezentem, ale znakiem i przypomnieniem dla wiernych, „znakiem uznania, szczególnej miłości, umiłowania, związania się Ojca Świętego z tą ziemią”. Jest także znakiem przymierza zawartego przez Boga Ojca we chrzcie świętym, znakiem bycia wiernym do końca i całkowicie. Przyozdobienie pierścieniem obrazu św. Józefa jest radosną chwilą dla Kościoła krakowskiego i nie tylko – dodał kardynał.