Msze Święte

W naszym Sanktuarium można zamawiać następujące rodzaje intencji mszalnych:

 

Indywidualna Msza Święta w podanej intencji odprawiana w dniu i o godzinie ustalonej z zamawiającym przy furcie klasztornej.

Msza Święta bezterminowa, czyli taka, która zostanie odprawiona w najbliższym wolnym terminie. Data i godzina nie są ustalane z góry.

Składkowa Msza Święta ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00. Jest to jedna Msza Święta w wielu intencjach.

Msza Święta ku czci św. Rafała Kalinowskiego odprawiana w każdy wtorek o godz. 18.00 w intencjach podanych przez składających prośby. Po Mszy Świętej następuje nabożeństwo przy relikwiach św. Rafała, podczas którego odczytywane są złożone prośby.

Msze Święte wieczyste, które będą odprawiane do końca istnienia klasztoru i kościoła w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 6.30. Ofiara jednorazowa.

Msze Święte wypominkowe odprawiane w listopadzie codziennie o godz. 18.00. Pół godziny przed Mszą Świętą odmawiamy wspólnie różaniec w intencji zmarłych, odczytując ich imiona.

Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy Świętych odprawianych codziennie za osobę zmarłą w okresie uzgodnionym z ofiarodawcą.

Msza Święta wotywna ku czci św. Józefa odprawiana w każdą środę o godz. 18.00, z intencjami odczytywanymi na zakończenie Mszy.

 

Ofiary składane przy zamawianiu intencji mszalnych przeznaczone są na rozwój Sanktuarium oraz szerzenie kultu św. Józefa, św. Rafała Kalinowskiego i bł. Alfonsa Marii Mazurka.

 

Intencje mszalne można zamawiać na furcie klasztornej, albo pisząc na adres klasztoru:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice

e-mail: msze@karmel-wadowice.pl

Numer konta bankowego, na który można wpłacać ofiary:
74 1240 4197 1111 0010 4769 1424