Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy

Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy mieści się w jednym ze skrzydeł obiektu klasztornego karmelitów bosych w Wadowicach. Prowadzi działalność noclegową (wynajem pokoi dla grup rekolekcyjnych i osób indywidualnych) oraz rekolekcyjną (własna oferta rekolekcyjna). Działalność ta jest niezależna od klasztoru.

Wszelkie sprawy związane z ofertą Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowego należy załatwiać, kontaktując się z recepcją. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: domrekolekcyjny.pl.