Ogłoszenia duszpasterskie

Wielki Czwartek

Dzisiaj obchodzimy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swymi Apostołami. Ustanowił wówczas Najświętszą Ofiarę Eucharystyczną, a także ukazał uczniom, jak mają służyć sobie nawzajem.

Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawować o godzinie 18.00. Ze względu na ograniczenia państwowe spowodowane epidemią odbędzie się ona bez udziału wiernych. Po Mszy Świętej będzie możliwość adorowania Najświętszego Sakramentu w tzw. ciemnicy do godziny 22.00, jednakże również z zachowaniem zasady ograniczającej obecność w świątyni maksymalnie do pięciu osób.

Zachęcamy do duchowej łączności z nami. Szczegółowe propozycje duchowego przeżywania poszczególnych dni Świętego Triduum Paschalnego wraz z materiałami gotowymi do wydrukowania zamieszczamy na naszej stronie internetowej: Jak duchowo przeżyć Święte Triduum Paschalne we własnym domu?