Ogłoszenia duszpasterskie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 18 X 2020

  1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Pamiętajmy też, że każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii.
  2. Dziś swoją modlitwą obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta ich patrona św. Łukasza, ewangelisty i lekarza. Naszemu o. Łukaszowi z okazji imienin składamy serdeczne życzenia.
  3. W tym tygodniu patronują nam: – We wtorek – 20 X – św. Jan Kanty – prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich – We środę – 21 X – bł. Jakub Strzemię – franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją . – We czwartek – 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać.
  4. Przeżywamy miesiąc różańcowy październik – serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W naszym sanktuarium odmawiamy go w niedziele i dni powszednie o godz. 17.30.
  5. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 8.30 do 17.30, a także 15 min. przed i w czasie każdej Mszy św.
  6. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcową przed Mszą św. wieczorną z wyczytywaniem imion.