Ogłoszenia duszpasterskie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 X 2020

  1. Dobiega końca miesiąc październik, zapraszamy na nabożeństwa różańcowe dzisiaj i w dni powszednie o godz. 17.30.
  2. We środę w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
  3. W niedzielę za tydzień przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. w naszym Sanktuarium jak w każdą niedzielę.
  4. W poniedziałek, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w dzień powszedni. Procesja z modlitwą za zmarłych po Mszy św. o godz. 8.00 – jeśli będzie to możliwe. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).
  5. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze Święte o godz. 18.00, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion codziennie o godz. 17.30.
  6. Ze względu na obostrzenia rządowe, które regulują ilość osób w kościele (1 osoba na 7 m. kwadratowych) do naszej świątyni może wejść jednorazowo 58 osób. Za utrudnienia przepraszamy.