Sakramenty i sakramentalia

Sakrament pokuty i pojednania

W naszym kościele istniej możliwość odbycia spowiedzi sakramentalnej codziennie przed każdą Mszą Świętą. Spowiadamy 15 minut przed Mszą i podczas niej, dopóki są penitenci.

Godziny Mszy Świętych można sprawdzić tutaj.

W uzasadnionych przypadkach (osoba niedosłysząca, konieczność dłuższej rozmowy, brak możliwości odbycia spowiedzi w innym czasie i tym podobne) można poprosić o spowiedź w godzinach 9.00-12.30 oraz 13.00-16.30, korzystając z przycisku w kościele lub też osobiście na furcie klasztornej.

Przypominamy, że do odbycia ważnej spowiedzi i uzyskania przebaczenia grzechów konieczne jest należyte przygotowanie, na które składa się uczciwie zrobiony rachunek sumienia, wzbudzenie szczerego żalu za wszystkie grzechy i podjęcie stanowczego postanowienia poprawy. Należy również zadośćuczynić Bogu i bliźnim za popełnione grzechy. Sama spowiedź natomiast powinna być możliwie zwięzła, lecz trafiająca w sedno i ukazująca prawdę o stanie sumienia penitenta. Konieczne jest wyznanie wszystkich grzechów ciężkich (jest to warunek ważności sakramentu), a także, w miarę możliwości, najczęściej popełnianych grzechów lekkich. W czasie spowiedzi należy unikać zbędnych słów, nade wszystko zaś nie należy mówić o grzechach innych osób i o sprawach, które grzechami nie są.

Przypominamy również, że każda osoba wierząca jest zobowiązana do stałej troski o stan swojego sumienia. Troski tej nie wolno sprowadzać jedynie do akcji przedświątecznej” na Boże Narodzenie i Wielkanoc, lecz należy dbać o to, by nigdy nie być pozbawionym łaski uświęcającej, która jest konieczna do zbawienia. W przypadku stwierdzenia popełnienia grzechu ciężkiego należy niezwłocznie pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. Stan grzechu ciężkiego jest także przeszkodą, która nakazuje powstrzymać się od przystępowania do Komunii Świętej. Przyjmowanie Ciała Pańskiego w stanie grzechu ciężkiego jest samo w sobie grzechem świętokradztwa.

Sakrament małżeństwa

Istnieje możliwość zawarcia sakramentalnego małżeństwa w naszym kościele, należy jednak dopełnić wszystkich wymogów stawianych w takich wypadkach przez prawo kościelne.

Przede wszystkim należy zgłosić się do proboszcza parafii zamieszkania jednej ze stron mających zawrzeć małżeństwo i tam odbyć konieczną rozmowę przedmałżeńską oraz poinformować księdza proboszcza o zamiarze zawarcia sakramentu w naszym Sanktuarium. Wszelkie formalności prawne załatwia się z proboszczem miejsca zamieszkania, który wystawia odpowiednie dokumenty.

Należy też z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasowym skontaktować się osobiście z kapłanem odpowiedzialnym za sprawy małżeńskie w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach w celu ustalenia z nim dokładnego terminu planowanej Mszy Świętej i omówienia wszelkich kwestii organizacyjnych.

Konieczne będzie również nawiązanie kontaktu z organistą w Sanktuarium w celu uzgodnienia szczegółów oprawy muzycznej podczas Mszy Świętej, a także z siostrą zakrystianką odpowiedzialną za przygotowanie wystroju kościoła.

Sakrament namaszczenia chorych

Osoby pragnące przyjąć sakrament namaszczenia chorych prosimy o zgłoszenie się na furcie klasztornej lub w zakrystii.

Sakrament chrztu

Ze względu na to, iż kościół nasz nie jest kościołem parafialnym, z zasady nie udzielamy w nim sakramentu chrztu świętego.

Sakramentalia

Sakramentalia, takie jak nałożenie szkaplerza karmelitańskiego, czy też poświęcenie dewocjonaliów, odbywają się po osobistym zgłoszeniu na furcie klasztornej lub w zakrystii.

Więcej na temat szkaplerza karmelitańskiego można przeczytać tutaj.