Zamawianie intencji mszalnych

W naszym Sanktuarium istnieje możliwość zamówienia następującego rodzaju intencji mszalnych:

Indywidualna Msza Święta terminowa. Jest to Msza Święta, którą kapłan będzie sprawował w podanej intencji w dniu i o godzinie ustalonej z osobą zamawiającą. Tego rodzaju intencje przyjmujemy jedynie poprzez osobisty lub telefoniczny kontakt z furtą klasztorną (telefon stacjonarny: 338732187), gdyż konieczne jest wówczas sprawdzenie w księgach mszalnych wolnego terminu. Prosimy o zamawianie intencji terminowych z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, najlepiej przynajmniej miesięcznym.

Msza Święta bezterminowa, czyli taka, co do której nie określa się z góry konkretnego dnia i godziny, lecz jest ona odprawiana w najbliższym możliwym czasie, na ogół nie przekraczającym jednego miesiąca, a w wyjątkowych przypadkach dwóch miesięcy. Tego rodzaju intencje można zamawiać osobiście na furcie klasztornej lub drogą elektroniczną, wysyłając treść intencji e-mailem na adres: msze@karmel-wadowice.pl oraz ofiarę przekazem pocztowym albo przelewem bankowym na konto:

Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice
Bank Pekao S. A. Konto: 74 1240 4197 1111 0010 4769 1424

Jeżeli w korespondencji lub na rachunku bankowym zostanie umieszczony adres osoby zamawiającej, pod adres ten wyślemy potwierdzenie w formie papierowej. Ze względu na dużą liczbę korespondencji czas oczekiwania wynosi około miesiąca.

Msza Święta zbiorowa ku czci św. Rafała Kalinowskiego odprawiana w każdy wtorek o godz. 18.00 we wszystkich intencjach polecanych wstawiennictwu św. Rafała Kalinowskiego. Ze względu na większą liczbę próśb i podziękowań są one odczytywane na ogół po Mszy Świętej podczas krótkiego nabożeństwa przy relikwiach św. Rafała. Własną intencję można dołączyć poprzez zapisanie jej na kartce i wrzucenie do skarbony przy ołtarzu bocznym z relikwiami św. Rafała (po prawej stronie kościoła). Do skarbony tej można również złożyć dobrowolną ofiarę.

Msza Święta zbiorowa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiana w pierwsze piątki miesiąca o godz. 18.00 we wszystkich polecanych intencjach łącznie. Można je składać poprzez zapisanie na kartce i wrzucenie do skarbony umieszczonej na filarze po prawej stronie kościoła (pod obrazem św. Judy Tadeusza).

Msze Święte wieczyste w intencji osób żywych lub zmarłych, odprawiane do końca istnienia klasztoru i kościoła w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 6.30. Tego rodzaju intencje można zamawiać osobiście na furcie klasztornej lub drogą elektroniczną, wysyłając e-mailem na adres: msze@karmel-wadowice.pl imiona i nazwiska polecanych osób (z wyraźnym zaznaczeniem, czy chodzi o osobę żyjącą, czy zmarłą) oraz ofiarę przekazem pocztowym albo przelewem bankowym na konto:

Klasztor Karmelitów Bosych, ul. Karmelicka 22, 34-100 Wadowice
Bank Pekao S. A. Konto: 74 1240 4197 1111 0010 4769 1424

Ofiarę składa się jednorazowo. Jest ona przeznaczona na utrzymanie Sanktuarium oraz promowanie kultu św. Józefa. Osoby wpisane do Mszy Świętych wieczystych za życia mają w nich udział również po swojej śmierci.

Msze Święte wypominkowe odprawiane w listopadzie codziennie o godz. 18.00. Pół godziny przed Mszą Świętą odmawiamy wspólnie różaniec w intencji polecanych zmarłych, odczytując ich imiona. Wypominki listopadowe można zamawiać osobiście na furcie, korespondencyjnie albo drogą elektroniczną.

Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy Świętych odprawianych codziennie za osobę zmarłą w okresie uzgodnionym z ofiarodawcą. Tego rodzaju intencję można zamówić wyłącznie na furcie klasztornej lub po osobistym skontaktowaniu się z kustoszem Sanktuarium.

Msza Święta wotywna ku czci św. Józefa odprawiana w każdą środę o godz. 18.00 w intencji dobrodziejów Sanktuarium. Po Mszy Świętej następuje nabożeństwo, w czasie którego odczytujemy prośby i podziękowania do św. Józefa. Można je składać do odpowiedniej skarbony w kościele.

Ofiary składane przy zamawianiu intencji mszalnych przeznaczone są na rozwój Sanktuarium oraz szerzenie kultu św. Józefa, św. Rafała Kalinowskiego i bł. Alfonsa Marii Mazurka, a także na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem klasztoru i wspólnoty zakonnej.