2 dzień nowenny ku czci św. Józefa

W II dzień naszej nowenny przed Uroczystością św. Józefa św. Mszy św. o godz. 8.00 przewodniczył ks. Stanisław Pitek proboszcz parafii Tłuczań, a o godz. 18.00 ks. kan. Wiesław Widuch proboszcz parafii św. Erazma w Barwałdzie Dolnym – wicedziekan dekanatu Wadowice Południe. O godz. 8.00 obecni byli też ks. kan. Marian Bylica obecnie zamieszkały w Tłuczani i ks. Bogusław Nagel z Krakowa z parafii św. Józefa w Nowej Hucie.

25 stycznia 2023 r. godz. 18:00 – homilia ks. kan. Wiesława Widucha