Mężczyźni św. Józefa

Mężczyźni Świętego Józefa to grupa mężczyzn starających się rozwijać swoje życie duchowe i religijne, czerpiąc inspirację od swego Patrona, św. Józefa. Dążą oni – wspierając się wzajemnie – do tego, by stawać się coraz lepszymi mężami dla swoich żon i ojcami dla swoich dzieci (jeżeli mają rodziny) oraz lepszymi, bardziej świadomymi i zaangażowanymi chrześcijanami (zawsze). Podejmują walkę o zachowanie mądrej równowagi pomiędzy byciem mężem, ojcem, żywicielem, opiekunem, pracownikiem, przyjacielem itp.

Wspólnota Mężczyzn Świętego Józefa w Wadowicach jest częścią międzynarodowego ruchu mężczyzn, stawiającego sobie następujące cele:

  • Wzmacnianie mężczyzn w ich odpowiedzialności rodzinnej i społecznej.
  • Troska o wzrost duchowy mężczyzn i ich rodzin.
  • Wspieranie małżeństw w budowaniu zdrowych relacji.
  • Wspieranie i wzmacnianie ojcostwa.
  • Budowanie i upowszechnianie pozytywnych wzorców ojcostwa.
  • Współpraca z grupami mężczyzn w kraju i poza granicami.
  • Działalność ewangelizacyjna.
  • Wspieranie osób i organizacji zaangażowanych w działalność zbieżną z celami Mężczyzn Świętego Józefa.

Głównym ośrodkiem Mężczyzn Świętego Józefa jest Parafia pod wezwaniem św. Józefa w Krakowie Podgórzu. Tam też mieści się siedziba Stowarzyszenia Mężczyzn Świętego Józefa, mającego w Polsce osobowość prawną (prywatne stowarzyszenie wiernych), którą nadał mu w dniu 24 września 2014 r. Biskup Metropolita Krakowski, Kard. Stanisław Dziwisz (zobacz dekret oraz statut).

Wadowicka grupa mężczyzn nie posiada osobowości prawnej. Ma charakter koła terenowego pozostającego w łączności z ośrodkiem krakowskim. Jest otwarta dla wszystkich mężczyzn, chcących do niej dołączyć.

Nasze spotkania

Spotykamy się w każdy drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca po wieczornej Mszy Świętej (która jest o godz. 18.00) w salce w Domu Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym (wejście w dziedzińcu klasztornym).

W czasie spotkania czytamy fragmenty Pisma Świętego i Katechizmu, a następnie dzielimy się własnymi przemyśleniami i doświadczeniem. Każde spotkanie rozpoczynamy i kończymy wspólną modlitwą.

Korzystamy z pomocy, jaką jest książka: B. Bawden, T. Sullivan, Drogowskazy. Jak być katolickim mężczyzną we współczesnym świecie?, Kraków 2015. Książkę można nabyć bezpośrednio na spotkaniu wspólnoty, jednak jej posiadanie nie jest konieczne, by uczestniczyć w spotkaniu. Ma ona jedynie charakter pomocniczy.

Kontakt

Adres ośrodka w Krakowie-Podgórzu:

Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2
30-523 Kraków

Więcej na temat stowarzyszenia możesz dowiedzieć się, odwiedzając jego stronę internetową: mezczyzni.net.

Opiekunem duszpasterskim wadowickiej wspólnoty Mężczyzn Świętego Józefa jest o. Jan Barci OCD. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji możesz się skontaktować z Markiem Drzyżdżykiem -tel kom.: 602 701 442 lub e-mail: marbudwadowice@interia.pl