Diakonia Przyjaciół Sł. Bożej Kunegundy Siwiec

Działa w ramach Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych Prowincji Krakowskiej. Naszym zadaniem jest, w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego, propagowanie i szerzenie idei dziecięctwa duchowego z uwzględnieniem doświadczeń pozostawionych przez naszą Patronkę Kunegundę Siwiec, a zawartych w Dzienniczku pt. "Miejsce Mojego Miłosierdzia i Odpoczynku" oraz w dziełach św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Celem jest współdziałanie w procesie beatyfikacyjnym Kunegundy Siwiec, gromadzenie środków na ten cel, promowanie działalności naukowej i publikacyjnej, aby przesłanie i orędzie Miłosierdzia promieniujące z życia Kunegundy, jej bezgraniczna wiara i heroizm w znoszeniu cierpienia stały się inspiracją do naśladowania.

Do dnia dzisiejszego wydaliśmy kilka pozycji promujących przesłanie Bożego Miłosierdzia:

  • Film DVD - Mistyczka z Gór
  • Książka oraz płyta audio: Nadprzyrodzone oświecenia Kunegundy Siwiec ze Stryszawy zanotowane przez ks. Bronisława Bartkowskiego pt. Miejsce mojego miłosierdzia i odpoczynku"

Książki:

  • Dlaczego właśnie Kundusia z Siwcówki - S. Immakulata Adamska OCD
  • Piękno ukryte w prostocie – O. Jerzy Zieliński
  • Piękna Nowenna z Kunegundą Siwiec

Obecnie w Rzymie kontynuowany jest dalszy etap Procesu beatyfikacyjnego Kundusi.

Prosimy o modlitwy za przyczyną Służebnicy Bożej Kunegundy Siwiec w trudnych sprawach, potrzebujemy cudu, by proces beatyfikacyjny mógł się dopełnić wyniesieniem Kundusi na Ołtarze.

Sławomir Kruk

kundusia@kundusia.pl
www.kundusia.pl