Stowarzyszenie Przyjaciół o. Rudolfa Warzechy

W roku 2005 powstała Grupa Założycielska osób do sprawy Ojca Rudolfa, która systematycznie spotykała się. Podjęto decyzje zbierania dokumentów: artykuły ojca Rudolfa do czasopism, fotografie, świadectwa, listy osób, które spotkały na swej drodze Ojca Rudolfa. Organizowała sprawy związane ze spotkaniami modlitewnymi przy grobie Ojca Rudolfa i Mszą świętą w sanktuarium Świętego Józefa „na Górce”. Spotkania odbywały się trzy razy w roku. W roku 2008 Grupa Inicjatywna zwróciła się z prośbą do Kapituły Prowincjonalnej o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy. Kapituła dała odpowiedź pozytywną.

Jednak, aby skutecznie móc prowadzić działalność zmierzającą do wyniesienia na ołtarze Ojca Rudolfa w roku 2009 powołano i zarejestrowano Stowarzyszenia Przyjaciół Ojca Rudolfa Warzechy. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Wadowicach – miejscu życia i śmierci Patrona Stowarzyszenia, Ojca Rudolfa.

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Zachęcanie do modlitwy przez wstawiennictwo Patrona w różnych sprawach: zdrowia dla chorych, matek oczekujących potomstwa, cierpiących, grzeszników…
  • Przejęcie i zabezpieczenie pamiątek związanych z życiem Patrona.
  • Promowanie działalności naukowej i publikacyjnej. Wydawanie obrazków, książek, folderów o Patronie.
  • Otoczenie opieką grobu. Wykonanie miejsca Pamięci Patrona.
  • Organizowanie spotkań, pielgrzymek, tworzenie grup modlitewnych, wykładów, ukazujących bogactwo duchowości Patrona.
  • Gromadzenie środków na ten cel.

Opiekę duchową nad Stowarzyszeniem sprawuje Ojciec Benedykt Belgrau, przewodniczącą zarządu jest Władysława Misiarz.

stowarzyszenieojcarudolfa@wp.pl
www.rudolfwarzecha.iap.pl

Konto bankowe: Bank PKO SA o/Wadowice nr 87 1240 4197 1111 0010 2504 3533, na które można przesyłać ofiary na prowadzenie procesu beatyfikacyjnego Ojca Rudolfa Warzechy.