Sakrament małżeństwa i inne sakramenty

Istnieje możliwość zawarcia sakramentalnego małżeństwa w naszym kościele, należy jednak dopełnić wszystkich wymogów stawianych w takich wypadkach przez prawo kościelne.

Przede wszystkim należy zgłosić się do proboszcza parafii zamieszkania jednej ze stron mających zawrzeć małżeństwo i tam odbyć konieczną rozmowę przedmałżeńską oraz poinformować księdza proboszcza o zamiarze zawarcia sakramentu w naszym Sanktuarium. Wszelkie formalności prawne załatwia się z proboszczem miejsca zamieszkania, który wystawia odpowiednie dokumenty.

Należy też z odpowiednio dużym wyprzedzeniem czasowym skontaktować się osobiście z kapłanem odpowiedzialnym za sprawy małżeńskie w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach w celu ustalenia z nim dokładnego terminu planowanej Mszy Świętej i omówienia wszelkich kwestii organizacyjnych.

Konieczne będzie również nawiązanie kontaktu z organistą w Sanktuarium w celu uzgodnienia szczegółów oprawy muzycznej podczas Mszy Świętej, a także z siostrą zakrystianką odpowiedzialną za przygotowanie wystroju kościoła.

O. Bogdan – odpowiedzialny za s. Małżeństwa w naszym sanktuarium Tel. 797 907 125

Sakrament namaszczenia chorych

Osoby pragnące przyjąć sakrament namaszczenia chorych prosimy o zgłoszenie się na furcie klasztornej lub w zakrystii.

Sakrament chrztu

Ze względu na to, iż kościół nasz nie jest kościołem parafialnym, z zasady nie udzielamy w nim sakramentu chrztu świętego.