Domowy Kościół

Domowy Kościół to małżeńsko – rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła. Łączy on charyzmat Ruchu Światło – Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END). Krótko można go więc określić jako ruch świeckich, posoborowy i charyzmatyczny. „Twórcą” DK jest Ksiądz Franciszek Blachnicki.

Wspólnoty Rodzin Ruchu Światło-Życie powstały w 1973 roku (wtedy miały miejsce pierwsze rekolekcje oazowe dla rodzin w Krościenku). Celem Ruchu jest urzeczywistnienie soborowej wizji rodziny chrześcijańskiej poprzez dowartościowanie miłości małżeńskiej, której źródłem jest miłość Boża. Rodzina jest tu pojmowana jako Kościół domowy, środowisko przekazywania wiary oraz jako wspólnota, która służy wspólnocie lokalnej (parafii) i czuje się za nią odpowiedzialna.

Zadaniem Domowego Kościoła jest niesienie wzajemnej pomocy w realizacji podstawowego powołania każdego człowieka, jakim jest jego powołanie do świętości. Istotne jest, że w małżeństwie do świętości dążą wspólnie mąż i żona. Szczególną uwagę zwraca się na budowanie jedności między nimi, na usuwanie wszystkiego, co rozbija wspólnotę małżeńską. Formą pomocy jest określenie wymagań stawianych wszystkim członkom – są to tzw. Zobowiązania:

  • codzienna modlitwa osobista,
  • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą)
  • uczestnictwo (przynajmniej raz w roku) w rekolekcjach.

Chociaż przyjmuje się je dobrowolnie, to świadomość, że stanowią one wymagania Ruchu, motywuje do ich zachowywania i wprowadzania w życie, między innymi jako element dyscypliny i ćwiczenia woli.

Punktem wyjścia do rocznej formacji jest zwykle oaza rekolekcyjna, piętnastodniowe rekolekcje, które odbywają się w czasie wakacji. Praca w ciągu roku odbywa się w grupach zwanych kręgami, tworzonych przy poszczególnych parafiach. Krąg składa się z 4 – 7 par małżeńskich, w których dążymy do wzajemnego zaufania, szczerości, przyjaźni oraz otwarcia się na innych, misyjności. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Członkowie kręgu co roku wybierają spośród siebie parę animatorską, której zadaniem jest czuwanie nad wzrostem duchowym małżeństw; nad każdą grupą opiekę sprawuje ksiądz moderator. W pracy formacyjnej silny nacisk kładziony jest na budowanie duchowości małżeńskiej, a przez to również na kształtowanie relacji w rodzinie.

Odpowiedzialność za Ruch na każdym szczeblu jego struktury (parafia, rejon, diecezja, kraj) podejmuje para małżeńska i kapłan moderator RDK, którego zadaniem jest pomoc parze małżeńskiej w jej bezpośredniej opiece nad małżeństwami i kręgami, ale zwłaszcza odpowiedzialny jest za formację kapłanów pracujących z rodzinami w Ruchu.

Domowy Kościół przy Klasztorze Ojców Karmelitów tworzy 6 małżeństw. Krąg powstał w 2015r. Pierwszym opiekunem duchowym wspólnoty był O. Krzysztof Żywczyński, obecnie jest nim O. Przeor Leszek Stańczewski. Patrząc z perspektywy kilku lat na pewno możemy stwierdzić, że podjęta w Domowym Kościele formacja pomaga małżeństwom w zachowaniu jedności i prawdziwej miłości, a dzieciom daje możliwość życia w bliskości Boga i kochającej się rodzinie.

Para animatorska: Renata i Przemysław Ryś
Opiekun duchowy: O. Sławomir Chudzik OCD

Więcej informacji: https://www.rdk.krakow.pl