Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Kim jesteśmy?

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (skrót OCDS od łacińskiej nazwy: Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) w Wadowicach została założona przez św. Rafała Kalinowskiego dnia 21 sierpnia 1893 roku. Jej Patronką jest Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, a Patronem św. Rafał Kalinowski. Obecnie nasza wspólnota liczy 26 osób.

Przynależymy do wielkiej rodziny Karmelu Terezjańskiego. Jesteśmy integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych i podlegamy prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, który swoje zwierzchnictwo wobec nas sprawuje poprzez swojego Delegata. Świecki Zakon jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego, ustanowionego w 1452 roku przez papieża Mikołaja V. Działamy w oparciu o Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Statut Prowincji Krakowskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych oraz Kodeks Prawa Kanonicznego i inne przepisy dotyczące Świeckiego Zakonu.

Charyzmat karmelitański sięga swymi korzeniami Starego Testamentu. Jego tradycję reprezentuje prorok Eliasz, który jest inspiratorem życia w obecności Boga i poszukiwania Go w samotności i milczeniu z żarliwą troską o chwałę Pana.

Do czego dążymy?

Celem Świeckiego Zakonu jest dążenie jego członków do pełnego zjednoczenia z Bogiem w  miłości, w oparciu o duchowość Karmelu Terezjańskiego, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dla realizacji misji Kościoła Katolickiego, Zakonu Karmelitańskiego i  potrzeb świata.

Kto może zostać członkiem wspólnoty?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać praktykujący katolik (kobieta lub mężczyzna), który:
a) ukończył osiemnasty rok życia;
b) jest przekonany o swoim powołaniu przez Boga;
c) ma możliwość pełnego korzystania z życia sakramentalnego;
d) nosi w sobie pragnienie pogłębionego życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej.

Osoby zainteresowane Świeckim Zakonem Karmelitów Bosych, które pragną podjąć formację w jego szeregach pod kierownictwem duchowym ojców karmelitów bosych, zapraszamy serdecznie na nasze spotkania wspólnotowe.

Więcej informacji można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonu lub na stronie internetowej: ocds.org.pl.

Formacja

Formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych ma na celu przygotowanie do życia charyzmatem i duchowością karmelitańską i obejmuje dwa okresy:

  • okres początkowy, trwający zazwyczaj pięć i pół roku, w którym występują etapy: wstępny (6-12 miesięcy), pierwszy (2 lata) i drugi (3 lata);
  • okres formacji ciągłej.

Nasze spotkania

Spotykamy się w trzecie soboty miesiąca w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Poniżej orientacyjny przebieg spotkania:

9.40 – Jutrznia;
10.00 – Eucharystia;
11.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą wewnętrzną;
11.40 – spotkanie integracyjne połączone z formacją ciągłą w salce.

Kontakt

Asystentem, czyli opiekunem duchowym wspólnoty jest o. Jacek Palica OCD.

Przewodniczącą wspólnoty jest Zofia Mazur. Możesz się z nią skontaktować, pisząc na adres zofia_mazur@op.pl albo dzwoniąc pod numer telefonu 797384337.

Odpowiedzialną za formację we wspólnocie jest Teresa Jewuła
(e-mail: wadowice@ocds.org.pl).