Świecki Zakon Karmelitów Bosych

Kim jesteśmy?

Wspólnota Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (skrót OCDS od łacińskiej nazwy: Ordo Carmelitarum Discalceatorum Saecularis) w Wadowicach została założona przez św. Rafała Kalinowskiego dnia 21 sierpnia 1893 roku. Patronką naszej wspólnoty jest Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, a Patronem św. Rafał Kalinowski. Obecnie nasza wspólnota liczy 24 osoby.

Przynależymy do wielkiej rodziny Karmelu Terezjańskiego. Jesteśmy integralną częścią Zakonu Karmelitów Bosych i podlegamy prawnie Przełożonemu Prowincjalnemu Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, który swoje zwierzchnictwo wobec nas sprawuje poprzez swojego Delegata. Świecki Zakon jest spadkobiercą i kontynuatorem III Zakonu Karmelitańskiego, ustanowionego w 1452 roku przez papieża Mikołaja V. Działamy w oparciu o Konstytucje Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Statut Prowincji Krakowskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych oraz Kodeks Prawa Kanonicznego i inne przepisy dotyczące Świeckiego Zakonu.

Charyzmat karmelitański sięga swymi korzeniami Starego Testamentu. Jego tradycję reprezentuje prorok Eliasz, który jest inspiratorem życia w obecności Boga i poszukiwania Go w samotności i milczeniu z żarliwą troską o chwałę Pana.

Do czego dążymy?

Celem Świeckiego Zakonu jest dążenie jego członków do pełnego zjednoczenia z Bogiem w  miłości, w oparciu o duchowość Karmelu Terezjańskiego, pod opieką Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, dla realizacji misji Kościoła Katolickiego, Zakonu Karmelitańskiego i  potrzeb świata.

Kto może zostać członkiem wspólnoty?

Członkiem Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych może zostać praktykujący katolik (kobieta, mężczyzna, mąż, żona), który:

 • ukończył osiemnasty rok życia;
 • jest przekonany o swoim powołaniu przez Boga;
 • ma możliwość pełnego korzystania z życia sakramentalnego;
 • nosi w sobie pragnienie pogłębionego życia duchowego i modlitwy kontemplacyjnej.

Osoby zainteresowane Świeckim Zakonem Karmelitów Bosych, które pragną podjąć formację w jego szeregach pod kierownictwem duchowym Ojców Karmelitów Bosych, zapraszamy serdecznie na nasze spotkania wspólnotowe.

Więcej informacji można uzyskać pod podanymi poniżej numerami telefonu lub na stronie internetowej: ocds.org.pl.

Formacja

Formacja w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych ma na celu przygotowanie do życia charyzmatem i duchowością karmelitańską i obejmuje dwa okresy:

 • okres początkowy, trwający zazwyczaj pięć i pół roku, w którym występują etapy: wstępny (6-12 miesięcy), pierwszy (2 lata) i drugi (3 lata);
 • okres formacji ciągłej.
Nasze spotkania

Spotykamy się w trzecie soboty miesiąca w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach. Poniżej orientacyjny przebieg spotkania:

 • 9:30 - Modlitwa Liturgią Godzin – Jutrznia /salka/
 • 9:45 - Formacja ciągła /salka/
 • 10:30 - Możliwość Spowiedzi św.
 • 11:00 - Eucharystia
 • 12:00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa wewnętrzna
 • 12:40 - Spotkanie – agapa /salka/

Asystentem, czyli opiekunem wspólnoty jest o. Jacek Pawlikowski OCD. Tel. kom. O. Asystenta +48 602 496 535

Przewodniczącą wspólnoty jest Zofia Mazur. Możesz się z nią skontaktować, pisząc na adres zofia_mazur@op.pl albo dzwoniąc pod numer tel. 797 384 337.

Odpowiedzialną za formację początkową we wspólnocie jest: Maria Kramarz tel. 795 616 737 E -mail: wadowice@ocds.org.pl).