Dom Rekolekcyjny

Dom Rekolekcyjny
Karmelitów Bosych w Wadowicach

ul. Karmelicka 24
34-100 Wadowice

Telefon: +48 600 926 987
Strona internetowa: domrekolekcyjny.pl

 

Dom Rekolekcyjny Karmelitów Bosych w Wadowicach rozpoczął działalność w 2005 r. Mieści się on w pięciopoziomowym budynku dawnego Niższego Seminarium Karmelitów Bosych, które w 1992 roku przekształciło się w katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Rafała Kalinowskiego. W 2005 roku, po generalnym remoncie budynku, Dom rozpoczął przyjmowanie pierwszych gości. Od tego czasu nasza wadowicka Górka stała się jedną z beskidzkich przystani dla licznych pielgrzymek, ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Miejsce to jest uświęcone przez szczególną obecność św. Rafała Kalinowskiego, budowniczego klasztoru i pierwszego przełożonego karmelitańskiej wspólnoty w Wadowicach, oraz św. Jana Pawła II – najbardziej znanego wadowiczanina.

 

Dom Rekolekcyjny:

a) organizuje ogólnodostępne rekolekcje o tematyce karmelitańskiej, w tym szkoły modlitwy karmelitańskiej, prowadzone dni skupienia, rekolekcje kapłańskie oraz weekendy pustelnicze;

b) przyjmuje na nocleg grupy pielgrzymkowe oraz różne wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia, które pragną w Wadowicach odbyć swoje rekolekcje, czas formacji, konwiwencji czy warsztatów;

c) przyjmuje osoby indywidualne, które w celach rekolekcyjnych bądź turystycznych, pragną zatrzymać się na jakiś czas w mieście Karola Wojtyły.

 

Serdecznie zapraszamy! 

Więcej informacji na stronie internetowej Domu: domrekolekcyjny.pl