Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "KARMEL"

Grupa Odnowy w Duchu Świętym „Karmel” w Wadowicach istnieje od maja 1991 roku. Głównym charyzmatem naszej wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza. Modlimy się za osoby polecające się naszej modlitwie. Bierzemy czynny udział w życiu Kościoła.

Odnowa w Duchu Świętym stawia sobie następujące cele:
  • Zachęcanie do dojrzałego i nieustannego nawracania się ku Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu i Zbawicielowi.
  • Pomóc katolikom doświadczyć „chrztu w Duchu Świętym”, przyjąć Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, zaufać Bogu i przyjąć dary Ducha Świętego.
  • Wyjaśnić katolikom znaczenie charyzmatów i posługiwania nimi jako darami stanowiącymi źródło mocy chrześcijan.
  • Odkryć na nowo piękno modlitwy osobistej i wspólnotowej.
  • Wspierać ewangelizację w mocy Ducha Świętego, zarówno ochrzczonych jak i niechrześcijan, zwłaszcza poprzez dawanie świadectwa o Jezusie Chrystusie własnym życiem.
  • Pielęgnowanie stałego wzrostu w świętości przez integrację charyzmatów z pełnią życia Kościoła. Odnowa zachęca do udziału w bogatym życiu sakramentalnym i liturgicznym, do czerpania z tradycji katolickiej modlitwy i duchowości, do stałej formacji w nauce katolickiej pod kierunkiem Kościoła i do uczestnictwa w wypełnianiu programu duszpasterskiego Kościoła.

Cele Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej zostały opracowane na podstawie Statutów ICCRS (Międzynarodowych Służb Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej), zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską w 1993.

Jedną z inicjatyw podjętych przez naszą wspólnotę jest „Pogotowie modlitewne SMS”. W intencjach przysyłanych esemesami pod numer telefonu: 883 389 243 modlimy się wspólnie podczas Mszy Świętych sprawowanych w czwartki o godzinie 18.00.

Nasze spotkania

Spotykamy się w każdy czwartek na wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00. Po Eucharystii  adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, połączona z rozważaniem Ewangelii na najbliższą niedzielę, a następnie grupa dzielenia.

Spotkania sobotnie to, w zależności od potrzeb: modlitwa uwielbienia, spotkanie formacyjne, modlitwa wstawiennicza lub agapa. Spotkanie sobotnie rozpoczyna się ok godz. 19.00.

W każdą pierwszą sobotę miesiąca Wspólnota współorganizuje Czuwanie modlitewne. Zwykle Czuwanie rozpoczyna się o godz. 17.00 i trwa do ok 19.45. Ewentualne zmiany programu Czuwania będą umieszczane na plakatach.

We wspólnocie działają różne diakonie: uwielbienia, modlitwy wstawienniczej i rozeznania. Spotkania każdej z nich są ustalane przez animatorów. Szczegółowe informacje można uzyskać na spotkaniach czwartkowych lub sobotnich.

Co dwa, trzy lata przeżywamy Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, czyli odnowy wiary. Zapraszamy na nie wszystkich chcących przemienić swoje życie, pogłębić modlitwę, a przede wszystkim spotkać żywego Boga obecnego i działającego w życiu każdego człowieka. Seminarium wieńczy „chrzest w Duchu Świętym”, który jednoczy nas we wspólnocie w wierze, daje radość i nadzieję.

Kontakt

Opiekunem Wspólnoty jest o. Jacek Pawlikowski OCD

Możesz się z nim skontaktować w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji, pisząc na adres: romanjacek@wp.pl

Nasz adres:

Klasztor Karmelitów Bosych,
ul. Karmelicka 22
34-100 Wadowice

Telefon stacjonarny: +48 338 732 187
Telefon komórkowy: +48 602 496 535

Wspólnota przynależy do Koordynacji Odnowy:

koordynacja.odnowy.krakow@wp.pl

Koordynatorzy Odnowy w Duchu Świętym w Archidiecezji Krakowskiej: Ks. Leszek Harasz, p. Wojciech Kurzyński