II NIEDZIELA WIELKANOCNA – 11 IV 2021 r. Święto Miłosierdzia Bożego

  1. Kościół udziela dzisiaj odpustu zupełnego wiernemu, który w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę “Ojcze nasz” i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np. “Jezu Miłosierny, ufam Tobie”)
  2. Zapraszamy dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia Bożego na Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia na godzinę 15.00.
  3. Trwa okres wielkanocny. Kto nie przystąpił do Komunii świętej wielkanocnej, może i zgodnie z przykazaniem kościelnym, powinien to jeszcze uczynić. Spowiedź w naszym Sanktuarium codziennie przed i w czasie każdej Mszy św. a także w godzinach 8.30 – 17.00.
  4. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.