Instalacja relikwii św. Rafała w Świątyni Opatrzności Bożej

11 listopada 2022, w Święto Niepodległości, Mszy świętej o godz. 10.00 w Świątyni Opatrzności Bożej przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, w koncelebrze z biskupem polowym  Wiesławem Lechowiczem, ordynariuszem sosnowieckim, bp. Grzegorzem Kaszakiem, obydwoma prowincjałami polskich prowincji karmelitów bosych, a także rzeszą duchowieństwa warszawskiego oraz licznie zgromadzonymi braćmi naszego Zakonu. We mszy wzięli udział także przedstawiciele władz państwowych na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Andrzejem Dudą. Na początku Mszy zostały wprowadzone do sanktuarium relikwie św. Rafała Kalinowskiego, a przed odmówieniem Aktu Dziękczynienia Polski Prezydent zapalił Świecę Niepodległości.

Inicjatywa dołączenia relikwii św. Rafała Kalinowskiego do zgromadzonych już w Świątyni Opatrzności Bożej 16 relikwii innych polskich świętych i błogosławionych była podjęta i pilotowana przez kustosza sanktuarium czerneńskiego, o. Pawła Hańczaka, zaangażowanego w promocje kultu św. Patrona Sybiraków, kolejarzy i żołnierzy.

W uroczystości uczestniczyła także delegacja z Wadowic z naszego klasztoru z o. przeorem Leszkiem na czele.