Komunikat dotyczący nowych zasad obecności wiernych w świątyni

Począwszy od poniedziałku, 20 kwietnia, zgodnie z rozporządzeniami państwowymi będą obowiązywały nowe zasady sanitarne dotyczące udziału wiernych w obrzędach religijnych. Zgodnie z nimi w kościele może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Odnosząc tę zasadę do naszej świątyni informujemy, że jednocześnie może w niej przebywać nie więcej, niż 23 osoby. Przypominamy jednocześnie o obowiązku noszenia maseczek ochronnych oraz zachowania odpowiednich odległości między wiernymi w świątyni.

Prosimy o respektowanie tych zasad i o wyrozumiałość, gdy będziemy musieli odmówić wstępu do kościoła nadmiernej liczbie osób.

Msze Święte sprawujemy według stałego porządku. O godzinie 20.30 odmawiamy różaniec w intencji ustania zarazy oraz o opiekę nad cierpiącymi na skutek epidemii i tymi, którzy niosą pomoc. Zachęcamy do łączenia się we wspólnej modlitwie z nami w tym czasie.

Po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwy na czas epidemii, prosząc o wstawiennictwo świętych Orędowników, oraz śpiewamy Suplikacje. Tekst modlitw (w formacie .pdf, gotowy do wydrukowania), jest dostępny tutaj.

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie dziękujemy za wszelkie okazywane nam wsparcie modlitewne i materialne.