Pierścień Jana Pawła II – Wadowicka pamiątka pontyfikatu

Jeszcze jako chłopiec Karol Wojtyła często modlił się w wadowickim kościele karmelitów przed głównym ołtarzem, w którym znajdował się obraz św. Józefa. Dnia 15 kwietnia 1959 roku, w święto Opieki św. Józefa, już jako biskup, udzielił przed nim święceń diakonatu prawie siedemdziesięciu alumnom z różnych zgromadzeń zakonnych archidiecezji krakowskiej. Wyraził wówczas radość z faktu, że święcenia miały miejsce w często przez niego nawiedzanym kościele, i podkreślił prawdę o opiece św. Józefa nad Mistycznym Ciałem Chrystusa.

Fragment artykułu opublikowanego na stronie: https://naszdziennik.pl/wiara-stolica-apostolska/220716,karmelita-z-ducha.html

Pamiętając o czci, jaką Papież-Polak od młodości otaczał ów obraz, wadowiccy karmelici postanowili ofiarować Mu – z okazji jubileuszu 25-lecia Jego pontyfikatu – wierną kopię obrazu św. Józefa. Sprawili tym wielką radość Ojcu Świętemu. Jan Paweł II przekazał karmelitom z Wadowic podarunek – swój pierścień papieski! Ten wyjątkowy dar został opatrzony bullą, ogłoszoną dokładnie w ćwierćwiecze powołania Karola Wojtyły na Tron Piotrowy – 16 października 2003 roku. W dokumencie tym Papież napisał:

Relacje z uroczystości nałożenia pierścienia

Uroczystościom nałożenia pierścienia i poświęcenia nowej polichromii w odnowionym kościele, jak i nadania tytułu sanktuarium przewodniczył ks. kard. Franciszek Macharski, metropolita krakowski, w asyście 4 biskupów: bpa Adama Śmigielskiego, ordynariusza sosnowieckiego, bpa Tadeusza Rakoczego, ordynariusza pobliskiej diecezji bielsko-żywieckiej, bpa Albina Małysiaka, biskupa seniora archidiecezji krakowskiej, i bpa Piotra Skuchy, pomocniczego biskupa diecezji sosnowieckiej. W uroczystościach brali udział licznie zebrani wierni nie tylko z okolic ale z całej Polski, prawie 100 kapłanów, z księżmi infułatami z Krakowa ks. wikariuszem generalnym Janem Zającem i ks. Januszem Bielańskim, proboszczem katedry wawelskiej, z kapłanami różnych diecezji i zakonów, w tym z gośćmi zagranicznymi, m.in. o. Romanem Llamas OCD, redaktorem naczelnym „EstudiosJosefinos” i „Mensajero de San José” w Valladolid w Hiszpanii oraz o. Dario Cumer OCD, rektorem Papieskiego Instytutu Duchowości „Teresianum” w Rzymie. Ojciec Święty przekazał pierścień i stosowną bullę, w której czytamy m.in.: „Czerpiąc inspirację z Ewangelii, Ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest Najświętsza Dziewica (por. RedemptorisCustos, nr 1). W moim rodzinnym mieście św. Józef, drugi Patron mojego Chrztu, roztacza swą opiekę nad Ludem Bożym z kościoła Karmelitów Bosych „na Górce”, w którym doznaje czci w obrazie znajdującym się w głównym ołtarzu. Wdzięczny przybranemu Ojcu Jezusa Chrystusa za jego opiekę, inspirując się gestem mojego poprzednika bł. Jana XXIII, który w roku inauguracji Soboru Watykańskiego II podarował swój papieski pierścień dla przyozdobienia nim dłoni św. Józefa na obrazie czczonym w kolegiacie w Kaliszu (por. Kronika Diecezji Włocławskiej, 1963, nr 3-4, s. 66-77), ofiaruję w roku srebrnego jubileuszu mojego Pontyfikatu pierścień papieski dla podobnego przyozdobienia obrazu Żywiciela Syna Bożego w wadowickim kościele karmelitańskim. Dar ten przekazuję na ręce o. prowincjała Szczepana T. Praśkiewicza OCD. Niechaj ten pierścień, symbol oblubieńczej miłości, jaki zostanie uroczyście nałożony na dłoń św. Józefa w wadowickim obrazie, przypomina Jego czcicielom, że Opiekun Świętej Rodziny to „Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu (…) i był powiernikiem tej samej miłości, mocą której Ojciec Przedwieczny przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (RedemptorisCustos, nr 1;17-18). A Karmelici Bosi, wierni stróże wadowickiego kościoła, przyjmując moją wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat otrzymałem od karmelitańskiej szkoły duchowości, niechaj za przykładem swej św. Matki Teresy od Jezusa kontemplują w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom (por. Księga Życia, 6,6-8; 33,12). Niech św. Józef wyprasza Kościołowi i światu oraz swoim czcicielom w wadowickim wizerunku błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Wymownym gestem wdzięczności były spontaniczne słowa aklamacji „Ojcze święty dziękujemy” słowa śpiewanych życzeń i sama Eucharystia, w której wzięło ok. 1500 wiernych. Ks. kard. Franciszek Macharski w wygłoszonej homilii powiedział, że pierścień ten nie jest prezentem, ale jest znakiem i przypomnieniem dla wiernych „znakiem uznania, szczególnej miłości, umiłowania, związania się Ojca Świętego z tą ziemią”, jest także znakiem przymierza zawartego przez Boga Ojca we chrzcie św., znakiem bycia wiernym do końca i całkowicie. Przyozdobienie pierścieniem obrazu św. Józefa jest radosną chwilą dla Kościoła krakowskiego i nie tylko – dodał kardynał. „Faraon zdjął swój pierścień z palca i włożył go na palec Józefa. I powiedział Egipcjanom: Idźcie do Józefa, i co on wam powie, czyńcie!” (Rdz 41,42.55). Te słowa Księgi Rodzaju – powiedział o. Szczepan Praśkiewicz OCD, prowincjał krakowskiej prowincji karmelitów bosych – wydają się mieć swoje dopełnienie w napawającym przeogromną radością geście Ojca Świętego Jana Pawła II, który zechciał z okazji 25-lecia swego Pontyfikatu przekazać Pierścień Rybaka (SigillumPiscatoris), aby został on nałożony na palec dłoni św. Józefa, drugiego patrona jego Chrztu, w wadowickim kościele karmelitańskim. O. Praśkiewicz podziękował w imieniu zakonu i ziemi wadowickiej za nadanie tytułu sanktuarium św. Józefa wadowickiemu Karmelowi, a nowy kustosz sanktuarium i przeor o. Sylwan Zieliński OCD złożył stosowną przysięgę. Wierny Lud Boży papieskich Wadowic i okolicznych parafii przygotowywał się poprzez wielką, dziewięciośrodową nowennę – trwającą nieprzerwanie od 110 lat – której przewodniczyli i słowo Boże wygłosili biskupi, prowincjałowie i wybitni przedstawiciele Kościoła. Uroczystość dzisiejsza nawiązywała do przyozdobienia cudownego obrazu św. Józefa w kolegiacie kaliskiej papieskim pierścieniem bł. Jana XXIII na rozpoczęcie Soboru Watykańskiego II, poddanego pod patronat św. Józefa. Kościół karmelitański w Wadowicach wydaje się być czwartym w Polsce sanktuarium św. Józefa po Kaliszu, Siedlcach i Prudniku. Karmel zaprasza wszystkich wiernych, by przychodzili jak niegdyś syn marnotrawny do ojca, który przyozdobił jego dłoń pierścieniem (por. Łk 15,22). Aby wpatrzeni w przykład św. Józefa, w jego wzór Męża sprawiedliwego, stawiali na autentyzm życia chrześcijańskiego w zażyłości z Jezusem i z Maryją. Św. Józef sprawi swoim wstawiennictwem, że wtenczas sam Bóg przyozdobi nas nie tylko pierścieniem wytrwałości w dobrem, ale i szatą łaski, aureolą świętości i koroną chwały.

https://info.wiara.pl/doc/147868.Obraz-z-Pierscieniem-Rybaka

(można by dołożyć kilka zdjęć z nałożenia pierścienia)