Wielka Nowenna – Dzień II

W II dzień nowenny,  we środę 26 I 2022 r. Msze św. o godz. 8.00 sprawował ks. kanonik Stanisław Pitek proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Tłuczani. O godz. 18.00 ks. Prałat Stanisław Czernik proboszcz parafii św. Macieja w Andrychowie – dziekan dekanatu Andrychów.