Wielka Nowenna – Dzień V

W V dniu nowenny gościliśmy na Mszy św. o godz. 8.00 ks. kan. Wiesława Cygana proboszcza parafii św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej – dziekana dekanatu kalwaryjskiego, który sprawował Mszę św. i wygłosił kazanie. O godz. 18.00 Mszę św. odprawił ks. Janusz Sołtys proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Radoczy. Kazanie wygłosił ks. kan. Henryk Młynarczyk były proboszcz parafii w Radoczy, a obecnie rezydent zamieszkały na terenie parafii. Ks. kanonik był twórcą i wieloletnim redaktorem czasopisma „Carolus”. Głosząc kazanie wystąpił w nowej stule z wizerunkiem św. Józefa ofiarowanej naszemu sanktuarium, jako wotum wdzięczności św. Józefowi za urodzenie dziecka w małżeństwie pochodzącym z Choczni.