WIELKANOC 2023

Drodzy Dobrodzieje naszego klasztoru i sanktuarium!

Drodzy Bracia i Siostry!

W dniu Wielkanocy liturgia rozpoczyna się słowami: „Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą; położyłeś na mnie swą rękę”. Według liturgii są to pierwsze słowa skierowane przez Syna do Ojca po zmartwychwstaniu, po powrocie z nocy śmierci do świata żyjących.

Te słowa Jezus zmartwychwstały kieruje także do każdego z nas: „Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. Jezus żyje i jako żyjący idzie przed nami. Woła nas, byśmy szli za Nim, żyjącym, i byśmy w ten sposób i my odnaleźli drogę życia. Zgódź się więc, aby zmartwychwstały Jezus wszedł w twoje życie, przyjmij Go z ufnością. On nas podnosi, gdy upadamy. On nam daje nadzieję, obdarza miłosierdziem, odwagą i towarzyszy nam nawet u bram śmierci oraz czeka na nas w swoim Królestwie.

„Zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z tobą”. To zapewnienie Jezusa urzeczywistnia się przede wszystkim w Eucharystii. Zmartwychwstały Pan, pełen miłosierdzia oczyszcza nas z win, karmi naszego ducha i napełnia potrzebną mocą, by pokonywać trudności oraz walczyć z grzechem i złem. Jezus ciągle do nas mówi: „Nie bójcie się!, Nie lękajcie się!” i jest naszym pewnym oparciem w pielgrzymce do Nieba. On dając nam siebie w Komunii św. posyła nas do innych, by dzielić się Bożą radością, nadzieją, pokojem i być świadkiem Jego Zmartwychwstania.

Życzę wielkanocnego spotkania się z Chrystusem zmartwychwstałym w Eucharystii. Życzę doświadczenia uczniów idących do Emaus, aby oczy otworzyły się i rozpoznały Zmartwychwstałego Pana, żyjącego pośród nas w Eucharystii, byśmy mogli powiedzieć do Niego: „Zostań z nami Panie”.

Karmelici Bosi z Wadowic

W imieniu wspólnoty
O. Leszek Stańczewski – przeor klasztoru