Wniebowstąpienie Pańskie – 20 V 2023

  1. Dzisiejsza niedziela to uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, która uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele, nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii.
  2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe, podczas których wraz z Maryją modlimy się o dar Ducha Św. w ramach nowenny przed Uroczystością Pięćdziesiątnicy. Nabożeństwa majowe połączone ze wspomnianą nowenną odprawiane są codziennie o godz. 17.30.
  3. W środę, 24 maja przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
  4. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W wigilię tej Uroczystości, w sobotę – 27 maja, w naszym Sanktuarium będzie miało miejsce czuwanie modlitewne. Początek o godz.20.00. Najważniejszym wydarzenikem czuwania będzie uroczysta Msza św., którą odprawimy o godz. 23.00, poprzedzona rozszerzonym nabożeństwem Słowa Bożego, podczas którego uczestnicy odnowią przyrzeczenia chrzcielne. Dlatego prosimy o przyniesienie świec, na przykład gromnicy, czy innej świecy podobnej wielkości. Uroczysta Eucharystia kończy czuwanie modlitewne, które w całości animuje Grupa Odnowy w Duchu Świętym, działająca przy naszym klasztorze.
  5. Zachęcamy do lektury nowego numeru Głos Karmelu, poświęconego Matce Bożej. Periodyk można nabyć przy furcie klasztornej.