XXIII Niedziela Zwykła – 10 IX 2023

  • Dzisiaj we wsi Markowa leżącej na terenie Arcidiecezji przemyskiej ma miejsce wydarzenie wielkiej wagi: Uroczysta beatyfikacja dziewięcioosobowej rodziny Ulmów, która została rozstrzelana przez niemieckich żandarmów 24 marca 1944 r. za ukrywanie rodziny żydowskiej. Byli to Józef i Wiktoria oraz ich siedmioro dzieci. Najmłodsze z nich jeszcze nienarodzone, gdyż mama podczas egzekucji była w zaawansowanej ciąży. Prośmy  nowych błogosławionych, naszych Rodaków z Markowa za nasze rodziny, o pokój na świecie oraz o poszanowanie  każdego życia ludzkiego.
  • Dzisiejsza niedziela rozpoczyna XIII Tydzień Wychowania, który w tym roku przebiega pod hasłem: Wspólnota słuchająca i ewangelizująca.
  • W czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Chlubimy się krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W nim jest nasze zbawienie, życie i zwycięstwo.
  • W piątek, 15 września, obchodzimy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża stojąca pod krzyżem na Kalwarii jest także blisko nas, kiedy cierpienie naznacza naszą egzystencję.

Wszystkim  nawiedzającym  nasze Sanktuarium życzymy błogosławionej