Życzenia Wielkanocne – 2021

Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje naszego Sanktuarium !

Widok Uwielbionego Chrystusa stawia nas przed Tajemnicą bogatą w boską treść, której nie da się zgłębić rozumem, ale jedynie wiarą. Pokazuje naszą bezradność i niedojrzałość wobec wielkości tej Tajemnicy. Uwielbiony Chrystus nie tylko rozwiewa wątpliwości co do Jego Zmartwychwstania, ale daje możliwość zobaczyć skutki tego Wydarzenia. Zmartwychwstanie nie jest jedynie faktem, ale wydarzeniem z mocą i niegasnącym źródłem łaski i mocy.

Wyznajemy z Kościołem, że w Krzyżu i Zmartwychwstaniu dokonuje się zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem a w „Ranach Chrystusa jest nasze zdrowie”. Jeśli tak wierzymy to pełni ufności powierzamy się władzy i mocy Boskiej nie zatrzymując jej dla siebie bądź czegokolwiek innego, aby nie skazać się na własne kruche siły. Nasz Bóg w którego wierzymy ma moc odpuścić nam grzechy oraz jest Panem historii i naszego losu.

Niech to kolejne rozważanie Męki Pańskiej i Jego Zmartwychwstania umocni nas duchowo, abyśmy ściślej zjednoczyli się z Bogiem poddani jego władzy i mocy, gdzie obficie czerpie się łaski z tajemnicy Odkupienia.

Złączony w modlitwie i radości paschalnej
o. Leszek Stańczewski OCD
przeor klasztoru wadowickiego