Życzenia Wielkanocne

W tym szczególnym dniu chcemy wam życzyć aby to radosne Święto Paschy na nowo wlało w nasze serca nadzieję, że wszystkie ziemskie trudności, których tutaj doświadczamy, cierpienie, wojny, choroby, epidemie, a nawet śmierć zostały raz na zawsze pokonane przez Zmartwychwstałego Chrystusa.  Niech również stanie się ono okazją do ponownego odnowienia więzi z naszym Panem i Zbawicielem, źródłem miłości i nadziei, Panem życia i śmierci.

Życzę Wam tutaj obecnym i waszym najbliższym – pokoju w rodzinach i na świecie. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozświetla każdy dzień, aż do pełnego spotkania z Nim. Wesołych świąt. 

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!