Nowenna do św. Józefa – dzień szósty

Nowenna do Świętego Józefa odprawiana w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach

Dzień szósty

W rodzicach Chrystusa spełniły się wszelkie dobrodziejstwa płynące z zaślubin: potomstwo, wierność, sakrament. Znamy ich potomstwo, którym jest Chrystus Pan; ich wierność, ponieważ nie było tam nigdy cudzołóstwa; sakrament, ponieważ nie naruszył go rozwód. Jakże boga-ta nauka płynie stąd dla dzisiejszej rodziny! Ponieważ istota i zadania rodziny są ostatecznie określone przez miłość, rodzina zaś otrzymuje misję strzeżenia, objawiania i przekazywania miłości, będącej żywym odbiciem i rzeczywistym udzielaniem się miłości Bożej ludzkości oraz miłości Chrystusa Pana Kościołowi, Jego oblubienicy. Wszystkie rodziny chrześcijańskie winny upodabniać się do Świętej Rodziny, tego pierwotnego „Kościoła domowego”.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”,

Modlitwa szóstego dnia nowenny.

Święty Józefie, Oblubieńcze Bożej Rodzicielki i Opiekunie Zbawiciela, wyproś dla wszystkich rodzin taką miłość, aby małżonkowie, dzięki sakramentalnej obecności Chrystusa i dobrowolnie złożonej przysiędze, stali się bezinteresownym darem z siebie samych. Niech dzięki tej miłości każda rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i będzie źródłem pokoju i szczęścia dla dzieci i rodziców. Uproś nam u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

Litania do św. Józefa