Nowenna do św. Józefa – dzień siódmy

Nowenna do Świętego Józefa odprawiana w Sanktuarium Świętego Józefa w Wadowicach

Dzień siódmy

Józef uczynił ze swego życia służbę, złożył je w ofierze tajemnicy Wcielenia i związanej z nią odkupieńczej misji; posłużył się władzą, przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, aby złożyć całkowity dar z siebie, ze swego życia, ze swej pracy; przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu. (…) Znajduje to wytłumaczenie w niezgłębionym życiu wewnętrznym, które kierowało jego postępowaniem. Droga własna Józefa, Jego pielgrzymowanie przez wiarę, zakończy się wcześniej; zanim Maryja stanie u stóp krzyża na Golgocie.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Redemptoris custos”

Modlitwa siódmego dnia nowenny

Święty Józefie, który swoje życie zakończyłeś w obecności Najświętszej Dziewicy i Chrystusa, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź do nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do Królestwa Światłości. Uproś nam u Boga tę łaskę, o którą Cię podczas tej nowenny prosimy. Amen.

Litania do św. Józefa