Nowy Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych

Odbywająca się w tych dniach w naszym wadowickim klasztorze X Kapituła Prowincjalna Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych dokonała dzisiaj wyboru nowego Prowincjała, którym został o. Piotr Jackowski, dotychczasowy przeor wspólnoty w Lublinie.

Współbracia obecni na Kapitule, a także członkowie naszej wadowickiej wspólnoty, wzięli udział w uroczystym homagium, czyli ceremonii będącej symbolicznym wyrazem uznania autorytetu nowo wybranego przełożonego oraz poddania się w posłuszeństwie jego władzy.