Sanktuarium Świętego Józefa podczas epidemii koronawirusa

Drodzy Bracia i Siostry!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w naszym kraju oraz zarządzeniami władz państwowych i kościelnych, jesteśmy zobowiązani do wprowadzenia w naszej świątyni następujących zasad sanitarnych:

Podczas Mszy Świętych i nabożeństw nie może się gromadzić więcej, niż 50 osób. Prosimy o uwzględnienie tego ograniczenia i wyrozumiałość, gdy będziemy musieli odmówić wstępu do kościoła większej liczbie wiernych. Pierwszeństwo będą miały osoby, które zamówiły intencję mszalną oraz ich rodziny. Kapłan wyjdzie z Komunią Świętą na zewnątrz, jeśli będą się tam znajdować wierni.

Przypominamy też o danej na ten czas przez Metropolitę Krakowskiego Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego dyspensie od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy Świętej oraz zachęcie, by czas na nią przeznaczony przeżyć w domu w atmosferze modlitewnej, korzystając w miarę możliwości z transmisji Mszy Świętej w mediach. Udostępniamy odnośny dekret Arcybiskupa (w formacie .pdf).

Droga krzyżowa i Gorzkie żale w naszym kościele odbędą się o zwykłej porze, jednakże będą podczas nich obowiązywały te same ograniczenia, co podczas Mszy Świętej. Nagranie kazania pasyjnego zostanie umieszczone na stronie internetowej. Zachęcamy do duchowej łączności podczas nabożeństw.

Osobom przystępującym do Komunii Świętej przypominamy o możliwości jej przyjmowania na rękę. Należy wówczas, podchodząc do kapłana komunikującego, wyciągnąć obie dłonie spoczywające jedna na drugiej (lewa dłoń na wierzchu), po czym prawą dłonią podnieść komunikant i umieścić w ustach.

Kapłani sprawujący Eucharystię i udzielający Komunii Świętej zostali zobowiązani do szczególnej dbałości o higienę oraz dokładnego umycia rąk bezpośrednio przed Mszą Świętą.

Prosimy o zrezygnowanie z całowania jakichkolwiek przedmiotów, takich jak stuły, relikwie, krucyfiksy itp. Cześć należną przedmiotom kultu można oddać poprzez skłon głowy. Z kropielnic na czas epidemii została usunięta woda święcona.

Do końca marca odwołane zostały wszelkie spotkania grup duszpasterskich.

Uroczystości odpustowe św. Józefa odbędą się 19 marca zgodnie z harmonogramem podanym na plakatach i w ogłoszeniach. Będą jednakże obowiązywały podczas nich ograniczenia sanitarne analogiczne do pozostałych Mszy Świętych i nabożeństw.

Zachęcamy do nieodkładania spowiedzi na ostatnią chwilę, lecz spowiadania się już teraz, by nie tworzyć dużych skupisk w kolejkach do konfesjonałów w okresie Wielkiego Tygodnia. W zależności od dalszego rozwoju sytuacji mogą zostać nałożone ograniczenia związane ze spowiedzią przedświąteczną.

W niedzielę podczas Mszy Świętych możliwość spowiedzi będzie ograniczona. Prosimy o wyrozumiałość. Kapłan wyspowiada najpierw obecnych w kościele, następnie zaś, jeśli będzie taka potrzeba, uda się do rozmównicy przy furcie i będzie tam możliwość spowiedzi dla osób znajdujących się na zewnątrz. Sugerujemy przełożenie spowiedzi na dni powszednie.

Nasza wspólnota zakonna każdego dnia o godzinie 20.30 będzie odmawiała różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia dla nas wszystkich. Modlitwa ta będzie bez udziału wiernych. Prosimy o duchową łączność z nami i wspólną modlitwę różańcową w tym czasie.

Sanktuarium jest otwarte cały czas. Zachęcamy do nawiedzania Najświętszego Sakramentu oraz osobistej modlitwy w naszej świątyni. W naszych modlitwach polecajmy miłosiernemu Bogu, przez wstawiennictwo św. Józefa, wszystkich cierpiących z powodu epidemii, zmarłych na skutek choroby, jak też wszystkich organizujących i niosących pomoc.

o. Grzegorz Irzyk, przeor
wraz ze wspólnotą zakonną