Słowo kustosza Sanktuarium Świętego Józefa

Drodzy Czciciele Świętego Józefa i Przyjaciele naszego klasztoru!

Przeżywamy obecnie bardzo trudny dla nas wszystkich czas epidemii, w którym nie brak jest obaw o swoje bezpieczeństwo, ale też nie brak różnego rodzaju wątpliwości i pytań, które rodzą się w naszych sercach. Staramy się odpowiedzialnie traktować rozporządzenia i zalecenia organów państwowych, do czego zobowiązują nas także pasterze Kościoła, począwszy od Ojca Świętego Franciszka aż po naszych biskupów diecezjalnych. W sprawach duszpasterskich jesteśmy posłuszni Arcybiskupowi Metropolicie Krakowskiemu Markowi Jędraszewskiemu, który w trosce o dobro wiernych wprowadza odpowiednie zarządzenia, jak też udziela nadzwyczajnych dyspens. Nasza wadowicka wspólnota zakonna przeżywa ten czas w pełnej łączności z Księdzem Arcybiskupem, ogarniając go modlitwą, do czego zachęcamy również Was, drodzy Przyjaciele.

Tegoroczny Wielki Post, z konieczności mający tak wyjątkowy charakter, jest niewątpliwie czasem próby naszej wiary oraz próby naszej odpowiedzialności za Kościół i bliźnich. Nasza wspólnota zakonna, pomimo drastycznych ograniczeń co do liczby zgromadzonych w świątyni, nie przestaje sprawować codziennych Mszy Świętych. Uczestniczyć w nich mogą jedynie ofiarodawcy intencji mszalnych, co wydaje się na chwilę obecną najsłuszniejszym możliwym rozwiązaniem. Niemniej jednak sprawujemy Ofiarę Eucharystyczną także za Was wszystkich, powierzając opiece Świętego Józefa przed Jego obrazem.

Każdą Mszę Świętą kończymy modlitwą o oddalenie epidemii, wezwaniem wstawiennictwa świętych orędowników oraz śpiewem Suplikacji.

Każdego dnia o godzinie 2030 w naszym chórze zakonnym gromadzimy się na modlitwie różańcowej o oddalenie epidemii. Modlimy się wtedy także o błogosławieństwo i siły dla tych, którzy niosą pomoc, o zbawienie wieczne dla zmarłych i o pociechę dla ich bliskich. Zachęcamy Was, drodzy Bracia i Siostry, do duchowego łączenia się z nami właśnie o tej porze.

Staramy się pozostawać dyspozycyjni w sprawowaniu posługi konfesjonału, co jednak także jest znacznie utrudnione ze względu na obowiązujące ograniczenia.

W chwili obecnej świątynia pozostaje otwarta w ciągu dnia. Zamykamy ją jedynie na czas sprawowania Mszy Świętych. Jest ona miejscem osobistej modlitwy i adoracji Najświętszego Sakramentu.

Wydarzenia obecnego czasu odczytujemy jako Boże wezwanie do pogłębienia osobistej modlitwy, a także zadośćuczynienia za wszelkie grzechy i zaniedbania związane ze sprawowaniem liturgii i przystępowaniem do sakramentów świętych. Jako wierzący, nie możemy w naszym spojrzeniu zatrzymać się wyłącznie na sprawach organizacyjno-sanitarnych, lecz musimy próbować zgłębiać nadprzyrodzony sens dotykających nas doświadczeń. Wierzymy, że czas epidemii, obiektywnie trudny dla wszystkich, może być czasem duchowej odnowy i wzrostu w wierze. Nie stanie się to jednak samo z siebie, lecz potrzebne jest głębokie zaangażowanie każdego z nas.

Wiemy, że wkładacie wiele wysiłku w to, by w Waszych domach rodzinnych pielęgnować wiarę i przekazywać ją Waszym dzieciom. Jednym z ważnych sposobów przekazywania wiary jest przykład dawany innym. Niech ten przykład, który dajecie, będzie jak najlepszy i jak najbardziej autentyczny. Módlcie się wspólnie w Waszych rodzinach i okazujcie sobie serdeczność i troskę.

Z całego serca kierujemy do Was słowa błogosławieństwa, jak też zapewnienie, że jesteśmy z Wami w tym trudnym czasie.

o. Grzegorz Irzyk, przeor
wraz ze wspólnotą zakonną