Uroczystość św. Józefa – 19 III 2022 r.

Po 9 tygodniach Wielkiej Nowenny, która nas przygotowywała do uroczystości, z radością i uroczyście przeżyliśmy święto Patrona naszego Sanktuarium św. Józefa. Sumie odpustowej przewodniczył prowincjał naszej krakowskiej prowincji karmelitów bosych o. Piotr Jackowski. Obecni także byli obydwaj dziekani naszych wadowickich dekanatów, kapłani z okolicy i o. Bartłomiej Kurzyniec misjonarz z Afryki. Uroczystość uświetniła także obecność pocztów sztandarowych naszego Świeckiego Zakonu i Cechu Rzemiosł i Małej Przedsiębiorczości z Wadowic.