Wielka Nowenna – Dzień IX

W IX dniu nowenny modlitwom przewodniczyli kapłani z parafii św. Piotra. Rano o godz. 8.00 Msze św. celebrował i słowo Boże wygłosił do wiernych ks. Leszek Dyląg. Wieczorem zaszczycił nas swoją obecnością na nowennie ks. Kan. Jan Dziubek proboszcz parafii św. Piotra w Wadowicach i dziekan dekanatu Wadowice Południe. Mszę św. uświetnił chór parafialny „Petrus” także z parafii św. Piotra. Byli także obecni liczni parafianie z parafii.