Uroczystość Świętego Józefa

Uroczystość św. Józefa, przypadająca w dniu 19 marca, miała w tym roku w wadowickim sanktuarium szczególnie uroczysty charakter. Obchodziliśmy bowiem 15. rocznicę przyozdobienia obrazu św. Józefa papieskim Pierścieniem Rybaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydarzenie to miało miejsce 19 marca 2004 roku. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył przewodniczył ówczesny metropolita krakowski kardynał Franciszek Macharski w asyście ordynariusza sosnowieckiego biskupa Adama Śmigielskiego, ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej biskupa Tadeusza Rakoczego, bpa seniora Albina Małysiaka i pomocniczego biskupa diecezji sosnowieckiej Piotra Skuchy. W uroczystościach brali udział liczni wierni z obu wadowickich dekanatów oraz z całej Polski. Modliło się prawie stu kapłanów. Nasza świątynia otrzymała wówczas tytuł sanktuarium.

Jan Paweł II w bulli z okazji nadania pierścienia podkreślił, że ma on przypominać czcicielom św. Józefa, że Opiekun Świętej Rodziny to „Mąż sprawiedliwy, posiadający nade wszystko wyraźne rysy oblubieńca, który do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu”.

Skierował wtedy również słowo do opiekunów tego miejsca, ojców i braci karmelitów bosych: „Karmelici bosi, wierni stróże wadowickiego kościoła, przyjmując moją wdzięczność za to wszystko, co od najmłodszych lat otrzymałem od karmelitańskiej szkoły duchowości, niechaj za przykładem swej św. Matki Teresy od Jezusa kontemplują w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom”.

Kard. Macharski w wygłoszonej homilii powiedział, że pierścień ten nie jest prezentem, ale „znakiem uznania, szczególnej miłości, umiłowania, związania się Ojca Świętego z tą ziemią”.

Kult św. Józefa jest od początku żywy w zakonie karmelitańskim. Jest on uważany za opiekuna zakonu, troszczącego się o jego potrzeby duchowe i materialne. Kult ten szczególnie mocno rozwinął się właśnie w Wadowicach, a to za sprawą pierwszego przełożonego tutejszej wspólnoty zakonnej, św. Rafała Kalinowskiego. Figurkę św. Józefa wziął ze sobą św. Rafał, gdy przyjechał na wadowicką fundację. Powierzał mu sprawę budowy nowego kościoła i klasztoru a także wszelkie sprawy duszpasterskie, o które przyszło mu się troszczyć w tym miejscu. W 1911 roku erygowano w Wadowicach bractwo św. Józefa, którego celem było szerzenie kultu Oblubieńca Maryi oraz uświęcanie siebie przez naśladowanie jego cnót.

Szczególnym przejawem kultu św. Józefa jest dziewięciośrodowa nowenna, odprawiana nieprzerwanie od roku 1895. Przez dziewięć kolejnych śród przed uroczystością św. Józefa gromadzą się wierni z Wadowic i okolicznych miejscowości na uroczystych Mszach Świętych, podczas których głoszone są kazania o św. Józefie. Wierni składają przed wizerunkiem Patrona tego miejsca swoje prośby i podziękowania. Wielkim czcicielem św. Józefa z kościoła na Górce w Wadowicach był także św. Jan Paweł II.

Dzisiejszej uroczystej Mszy Świętej o godz. 9.30 przewodniczył i homilię wygłosił metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomniał on głęboki związek św. Józefa ze swoim narodem, a następnie z Maryją i Jezusem Chrystusem oraz z Chrystusowym Kościołem, o który nieustannie się troszczy. Wyrazem wiary w tę troskę i opiekę są między innymi liczne prośby, zanoszone przez wiernych w wadowickim sanktuarium – o miłość i zgodę w rodzinach, o zdrowie, o pojednanie, a także o dobrą śmierć.

Wieczorną Eucharystią pod przewodnictwem naszego przeora o. Grzegorza Irzyka zakończyliśmy tegoroczne obchody ku czci Patrona naszego sanktuarium, św. Józefa.

Nagrań homilii wygłoszonych w tym dniu można wysłuchać tutaj.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości – fot. o. Krzysztof Żywczyński

Msza Święta o godz. 9.30

Msza Święta o godz. 18.00