Wizytacja generalska w naszej wspólnocie

W dniach od 7 do 10 maja 2019 roku w naszej wspólnocie zakonnej miała miejsce pasterska wizytacja generalska, którą przeprowadził o. Łukasz Kansy, Definitor Generalny. Rozpoczęła się ona spotkaniem ojca wizytatora z całą wspólnotą zakonną, podczas którego nakreślił on, w oparciu o przepisy zakonne, główny cel swojego przybycia, jakim jest pomoc w rozbudzaniu żywotności charyzmatu zakonnego oraz podtrzymywanie współpracy między prowincjami zakonnymi a Zarządem Generalnym. Jest to możliwe dzięki zapoznaniu się wizytatora z realiami życia w naszej prowincji zakonnej, na którą składa się życie poszczególnych wspólnot.

W czasie swojego pobytu w Wadowicach o. Łukasz uczestniczył w życiu konwentu, spotkał się osobiście z każdym ze współbraci, a także zapoznał z działalnością duszpasterską przez nas prowadzoną oraz z sytuacją ekonomiczną klasztoru. W czwartek, 9 maja, przewodniczył wieczornej Mszy Świętej w naszym kościele, następnie zaś spotkał się z przedstawicielami niektórych grup i wspólnot duszpasterskich.

Wizytacja zakończyła się ponownym spotkaniem z całą wspólnotą zakonną, podczas którego o. Łukasz przedstawił swoje spostrzeżenia i sugestie, zachęcając do dbania o wcielanie w życie charyzmatu karmelitańskiego, zwłaszcza w jego aspekcie wspólnotowym i modlitewnym. Wyraził wdzięczność za serdeczne przyjęcie i braterską atmosferę, a także, zgodnie ze zwyczajem, udzielił błogosławieństwa wieńczącego odbytą wizytację.