XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 31 X 2021

  1. Dzisiaj gościmy w naszym kościele świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – p. Marka Kędziorka, który poprzez słowo świadectwa przybliży nam Osobę i nauczanie Męczennika naszych czasów. Przez cały dzień będzie można obejrzeć w kościele przejmującą wystawę o ks. Jerzym, a po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie można też nabyć komplet płyt z oryginalnym nagraniem kazań bł. ks. Popiełuszki…”.
  2. Jutro, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy Świętej. Porządek Mszy św. w naszym Sanktuarium jak w niedzielę.
  3. We wtorek, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. Jak w dzień powszedni. Po Mszy św. o godz. 8.00 procesja po kościele z modlitwami w intencji zmarłych. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).
  4. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.
  5. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze święte o godz. 18.00, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion codziennie przez cały listopad o godz. 17.20.
  6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  7. 6 listopada w  I-szą sobotę miesiąca zapraszamy na czuwanie modlitewne. Rozpoczynamy o godzinie 17.00 wystawieniem Najświętszego Sakramentu, medytacją tajemnicy różańca św., następnie różaniec fatimski.  O godz. 18.00 Msza św. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i uwielbienie. Zakończenie Apelem Jasnogórskim około godz. 20.00. W trakcie czuwania błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem uczestników czuwania .
  8. Za tydzień kazania przez cała niedzielę będzie głosił o. Jan Dudek – karmelita bosy z Ukrainy.
  9. W tym tygodniu patronuje nam we czwartek 4 listopada – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, gorliwy duszpasterz.