XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 24 X 2021

  1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym będziemy otaczać modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata.
  2. Z tej okazji p. Wanda Bigaj członkini Święckiego Zakonu z Czernej rozprowadza swoje książki i tomiki poezji. Cały dochód zostanie przeznaczony na nasze misje karmelitańskie w Afryce.
  3. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe jeszcze do końca października w niedziele i w dni powszednie o godz. 17.30
  4. We czwartek w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
  5. Zbliża się listopad– miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte o godz. 18.00 oraz modlitwa różańcową przed Mszą św. wieczorną o godz. 17.20 z wyczytywaniem imion.
  6. Do nabycia na furcie nowy numer półrocznika „Głos Karmelu”. Cena 14 zł.
  7. Przyszły weekend to czas, w którym wyruszymy na groby bliskich. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych. W ten dzień w poniedziałek 1 listopada Msze św. jak w niedziele.
  8. We wtorek, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w dzień powszedni. Procesja z modlitwą za zmarłych po Mszy św. o godz. 8.00. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).
  9. W niedzielę 31 października będziemy gościć w naszym kościele świeckiego promotora kultu bł. ks. Jerzego Popiełuszki – p. Marka Kędziorka, który poprzez słowo świadectwa przybliży nam Osobę i nauczanie Męczennika naszych czasów. Przez cały dzień będzie można obejrzeć w kościele przejmującą wystawę o ks. Jerzym, a po każdej Mszy św. przy wyjściu z kościoła będzie można też nabyć komplet płyt z oryginalnym nagraniem kazań bł. ks. Popiełuszki…” Zapraszamy