W Wadowickim Centrum Kultury upamiętniono śp. o. dra hab. Honorata Czesława Gila

Uczyniono to 28 stycznia 2016 r. z okazji prezentacji 18. numeru rocznika „Wadoviana”, na którego łamach często publikował i do którego rady naukowej należał zmarły zakonnik. Dlatego też pierwszy numer „Wadovian”, jaki ukazał się po śmierci o. Honorata, dedykował mu okładkę i wspomnieniowy artykuł pióra jego współbrata zakonnego, o. dr. hab. Szczepana T. Praśkiewicza.
Wśród zgromadzonych w sali kameralnej Wadowickiego Centrum Kultury nie zabrakło przedstawicieli współbraci zakonnych zmarłego, na czele z przeorem wadowickiego klasztoru, o. Grzegorzem Irzykiem. Sylwetkę o. Gila, a zwłaszcza jego związki z Wadowicami i publikacje na temat rodzinnego miasta św. Jana Pawła II przedstawił autor wspomnieniowego artykułu, o. Szczepan T. Praśkiewicz. W dyskusji, jaka wywiązała się wśród uczestników spotkania, postulowano między innymi pośmiertne nadanie zmarłemu zakonnikowi tytułu honorowego obywatela Wadowic.

Podczas spotkania zaprezentowano nadto książkę „Tajemnice życia Janiny Brzostowskiej”. O tej wadowickiej poetce, żyjącej w latach 1897-1986, mówił prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki (w zastępstwie przeszkodzonego prof. Tadeusza Kłaka, członka Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego).

Przypomnijmy, że śp. o. Honorat Czesław Gil, ur. 11 października 1934 r. w Kidałowicach k. Jarosławia na Podkarpaciu, zmarł w Wadowicach 12 września 2015 r. W zakonie karmelitańskim przeżył 63 lata, z których aż 53 w Wadowicach. Był znanym historykiem Kościoła i Zakonu, wykładowcą w Niższym i Wyższym Seminarium Duchownym Karmelitów Bosych, wydawcą pism i autorem naukowej biografii św. Rafała Kalinowskiego oraz wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym bł. Alfonsa Mazurka.