XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 17 X 2021

  1. Jutro swoją modlitwą obejmujemy pracowników służby zdrowia z racji święta ich patrona św. Łukasza, ewangelisty i lekarza.
  2. Także jutro Wspólnota  Effatha   zaprasza o godz. 18.00 na Mszę św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie. Prowadzi o. dr. Bogdan Kocańda, Kustosz Bazyliki w Rychwałdzie.
  3. W tym tygodniu patronują nam: – We środę – 20 X – św. Jan Kanty – prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich – We czwartek – 21 X – bł. Jakub Strzemię – franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją . – W piątek – 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać.
  4. Przeżywamy miesiąc różańcowy październik – serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. W naszym sanktuarium odmawiamy go w niedziele i dni powszednie o godz. 17.30.
  5. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 8.30 do 17.30, a także 15 min. przed i w czasie każdej Mszy św.
  6. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcową przed Mszą św. wieczorną z wyczytywaniem imion.
  7. Do nabycia na furcie nowy numer półrocznika „Głos Karmelu”. Cena 14 zł.
  8. W przyszłą niedzielę p. Wanda Bigaj członkini Święckiego Zakonu z Czernej będzie rozprowadzała swoje książki i tomiki poezji. Cały dochód zostanie przeznaczony na nasze misje karmelitańskie w Afryce.
  9. Pielgrzymka do Sanktuarium Gór Stołowych jest odwołana. Zostaje przeniesiona na wiosnę. Prosimy zgłaszać się po odbiór zaliczek.
  10. 22.10 (piątek) 2021po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy na  spotkanie z panią Krystyną  Sobczyk. Temat konferencji: Przebaczenie powrót do życia.